8 CORE VALUE

Burnmark Industries Sdn Bhd sebagai pengusaha yang terlibat dalam penghasilan produk pembentukan besi dan pemasangan komponen di dalam industri automotif akan memastikan:-

Barangan yang dihasilkan memenuhi kehendak pelanggan

Usaha berterusan untuk meningkatkan kualiti produk dan kemahiran pekerja

Rancang kerja dengan betul

Nilai produk yang kompetetif

Mutu barangan memenuhi piawaian

Amanah dalam memikul tanggungjawab

Reputasi kerja yang cemerlang

Keselamatan sentiasa di utamakan